Juni Dahr, Per Oddvar Johansen og Tore Brunborg

Spor

Spor  is a concert performance from The Arctic by and with actress Juni Dahr and jazz musicians Tore Brunborg and Per Oddvar Johansen.
The piece is inspired by our meeting with Svalbard, reflecting on the close relationship and constant battle between nature and man in the arctic areas. New compositions for saxophone and drums are combined with samples and recited, historical texts. 

Spor  premiered as part of the PolarJazz festival in Longyearbyen on February 3rd, 2019 in Coal Mine nb 3.
Visjoner Teater and Store Norske Mandskor started their collaboration through the work towards this concert at Svalbard. Tore Brunborg composed new scores of music for the Store Norske Mandskor, and Juni Dahr wrote a Gruve-rapp that they performed together.

«SPOR» er en konsert inspirert av vårt møte med Svalbard gjennom nykomponert musikk for sax, samples og trommer, tekster fra noen av fangstkvinnenes liv på Svalbard,  materialet vil og så speile lys og mørke og gruvedrift. 
Dette er første del av et større verk som vil utvikles i løpet av 2019.
Tema: Lytt til Svalbard.
De musikalske og tematiske uttrykk skal søke en felles klangbunn, speile brytning og forhold mellom truet natur og mennesket i det Arktiske området. Vi ser bildet av Svalbard som en usvikelig trygg havn for det arktiske dyreliv som snart er over. Dette skaper et potensial for samspill langs flere musikalske akser, med rom for emosjoner som sorg, medfølelse, ensomhet, sinne, avmakt og kjærlighet. 
Kanskje blir dette en elegi over Svalbard, over det tapte. Eller det som snart vil bli det tapt, det som er i ferd med å bli uttømt. Det hvite forsvinner, forvandlingene skjer raskt. Tidligere kjempet fangstfolkene under nordlyset mot naturen på ulike måter, for å overleve i kalde vilkår. Den gang kjempet mennesket mot naturkreftene som holdt på å ta overhånd. Nå kjemper vi mot naturen, vi holder på å knekke den, og den trekker seg tilbake fra oss og svarer oss med forsvinning, som om pusten blir borte, den holder på å ånde ut under presset vi har tilført den.

Performances may be booked through Visjoner Teater:
Contact producer Marianne Roland visjoner@dahr.no

Credits

Created by: Juni Dahr, Tore Brunborg and Per Oddvar Johansen
Text performed by: Juni Dahr
Music created and performed by: Tore Brunborg and Per Oddvar Johansen
Photos from Longyearbyen: Johannes Andresen (see more at https://www.flickr.com/photos/foto-ja/with/46957539102/ )

Kong Olav Vs kreftforskningspris

Photos:

From the concert performance «Spor»  in coal mine nb 3 in Longyearbyen, February 2019:

Rull til toppen