Takket nei til Obama-suiten

Selveste Obama-suiten På Grand Hotell, eller Nobel-suiten som den egentlig heter, kunne Juni Dahr fra Brønnøya få bruke til sitt intimteater. Hotellets hjørnesuite passet langt bedre, syntes hun.

Les resten av anmeldelsen fra Budstikka her