Juni Dahr erobrer den internasjonale scene (KK)

“Sett en ørn i bur, og den vil bite i stengene, enten de så er av jern eller gull.” Sier Hjørdis I Henrik Ibsens “Hærmennene på Helgeland”.

Sa Juni Dahr da hun for noen år siden spilte sterkt som Hjørdis på Den Nationale Scene i Bergen. Sier Juni i dag – men nå i et eget One-Woman-Show over Ibsens Kvinner.

Lese hele artikkelen her (JPG).