Ibsen Women / Donne di Ibsen

Ibsen Kvinner / Donne di Ibsen på Teatro Ca’ Foscari 8. og 9. november kl 20.30. Workshop 10. november kl. 11.00.

Med på gjestespillet: Juni Dahr, Chris Poole, Marianne Thallaug Wedset, Marianne Roland

Seks av Henrik Ibsens kvinneskikkelser presenteres: Hilde, Hedda, fru Alving, Nora, Ellida og Hjørdis. Henrik Ibsens tekster er vevet sammen med hennes egne tanker og refleksjoner rundt rollenes styrke og sårbarhet og det underliggende temaet i all Ibsens diktning: lengselen etter frihet.

Gjestespillet har blitt til gjennom et samarbeid mellom Ca’ Foscari Universitet og Visjoner Teater. Reisestøtte fra Utenriksdepartementet/Danse- og Teatersentrum og Danske Komponist Forening DJBFA.

Scroll to Top